Artykuły specjalnego przeznaczenia

W zakresie podstawowym w tej grupie mieszczą się produkty bezcukrowe i bezglutenowe, oraz artykuły gorczycowe.